شرکت
لوله‌سازی
مــاهشهر

Mahshahr Pipe Mill Co.

همراستایی دو سر لوله (موزی شكل نبودن) در عملیات نهایی تولید لوله در صنعت لوله سازی بسیار مهم می باشد. بیشینه مقدار عدم همراستایی دو سر لوله طبق استاندارد API به اندازهی %0.2 طول لوله می باشد. عملیات انبساط نهایی شامل افزایش قطر لوله به اندازهی حداقل %0.8، در سرتاسر لوله، توسط فشار هیدرواستاتیكی داخلی یا توسط ابزار مكانیكی داخلی می باشد. هدف از انبساط نهایی بالابردن انرژی كرنش ورق و همچنین تنش زدایی و رساندن قطر لوله به اندازه ی تعیین شده است.

در این عملیات، تنش ایجاد شده باعث ایجاد كرنش شعاعی و طولی، افزایش شعاع و كاهش طول، می شود. نیروی مكانیكی داخلی جهت انبساط به ضریب اصطكاك بین سطح داخلی لوله و سطح خارجی سگمنت های دستگاه اكسپندر بستگی دارد. اختلاف این نیروها در قسمت بالایی و پایینی لوله باعث به وجود آمدن عدم همراستایی در لوله می شود. در این مقاله به بررسی این پدیده میپردازیم.

لوگو لوله سازی ماهشهر

تماس سریع

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خ میرداماد، بین پمپ بنزین و شمس تبریزی، پ۱۸۵، گروه صنعتی سدید
تلفن: ۲۲۲۶۹۹۷۷ ۲۱ ۹۸+
کد پستی: ۱۹۶۸۶۴۵۳۶۱
پست الکترونیک: info [at] mpm [dot] ir

Login