شرکت
لوله‌سازی
مــاهشهر

Mahshahr Pipe Mill Co.

صادرات به ترکمنستان

بـا نگاهی بـه فضای کسب و کار صنعت لوله سازی و تحلیل متغیرهای موثر بر این صنعت ، شرکت در سال ۱۳۹۳ موفق به عقد قرارداد صادرات به ترکمنستان گردیده و بدین ترتیب سالی سرشار از موفقیت و امید به آینده برای شرکت لوله سازی ماهشهر رقم خورد. در این سال مدیریت سعـی بـر آن داشت تـا بـا تاکید بر سه محور اتمام قراداد ترکمن گاز، برقراری تعامل مناسب با نظام کارفرمایی و در نهایت اصلاح ساختار سرمایه زمینه های لازم جهت بهره وری مطلوب شرکت را فراهم آورد.

اتمام قرارداد صادراتی ۱۸۴ میلیون دلاری به کشور ترکمنستان برگ زرینی در تاریخ گروه صنعتی سـدیـد و شـرکـت لـولـه سازی ماهشهر بود، تولید و ارسال ۱۶۳۴۰ شاخه لوله به قطر ۵۶ اینچ (معادل ۱۱۷ هزار تن و ۱۹۸ کیلومتر) و تحویل در سه