شرکت
لوله‌سازی
مــاهشهر

Mahshahr Pipe Mill Co.

با هدف ارتقای سطح فعالیت واحدهای تولیدی و دانش افزایی مدیران و کارشناسان ارشد شرکت، دوره آموزشی ایزو 9001 (ISO 9001) ویرایش 2015 از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۵ دی ماه ۱۳۹۴ در سایت تولید شرکت لوله سازی ماهشهر، توسط جناب آقای مهندس علی هداوند (از مدرسین شرکت TUV INTERCERT) برگزار گردید.
همچنین در این دوره آموزشی که با حضور مدیران کنترل کیفیت، کارکنان تضمین کیفیت و مدیران فنی شرکت برگزار گشت، استاد هداوند به تشریح مبانی، مفاهیم، الزامات مرتبط با محصولات و خدمات و فاکتورهای لازم این استاندارد پرداختند.